Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze STOLMEX Łojewscy Sp.j. Zakład Pracy Chronionej Janin 23 83-207 Kokoszkowy tel/fax. +48 58 562-31-80, +48 58 562-06-61 telefony +48 58 562-79-90, +48 58 562-79-91   Adres korespondencyjny: ul. Sucharskiego 50 83-200 Starogard Gdański www.stolmex.biz.pl www.stolmex.eu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - INTERESANCI P.U.W. STOLMEX-Łojewscy Spółka Jawna   Informuję Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) P.U.W. STOLMEX-Łojewscy Spółka Jawna zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi. Proszę przyjąć do wiadomości, że:

1)  

Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w celu załatwienia określonej sprawy w P.U.W. STOLMEX- Łojewscy Spółka Jawna  jest P.U.W. STOLMEX- Łojewscy Spółka Jawna. z siedzibą w miejscowości Janin 23 ,83-200 Kokoszkowy ,  numer telefonu: 58 5623180,    adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2)     

Cele przetwarzania danych osobowych związane są  z:

a)   

załatwieniem dotyczącej Państwa sprawy, zgodnie z przepisami prawa oraz wewnętrznymi procedurami administracyjnymi PUW STOLMEX-Łojewscy Spółka Jawna  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

b)      

zawarciem i wykonaniem Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

c)      

dochodzeniem należności w uzasadnionych przypadkach (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3)     

Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych, w tym profilowaniu.

4)     

Każdemu z Państwa przysługują prawa:

a)      

dostępu do dotyczących go danych oraz otrzymania ich kopii,

b)     

sprostowania (poprawiania) danych,

c)      

usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),

d)     

do ograniczenia przetwarzania danych,

e)      

do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),

f)      

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

g)     

wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt  21 RODO.

5)     

Administrator Danych Osobowych, zgodnie z przepisami prawa  przechowywał będzie dotyczące Państwa dane osobowe przez okres wskazany w tych przepisach.

6)  

Dotyczące Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z Administratorem Danych umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, kancelarie notarialne, firmy informatyczne, rzeczoznawcy majątkowi, geodeci. Aktualnym wykazem podmiotów tej kategorii dysponuje od dnia 25 maja 2018 r. Administrator danych tj. P.U.W . STOLMEX- Łojewscy Spółka Jawna

7)  

Podanie danych osobowych w celu załatwienia sprawy w P.U.W. STOLMEX-Łojewscy Spółka Jawna  ma charakter obowiązkowy w zakresie określonym w przepisach szczególnych.

8)     

Administrator Danych podaje dane kontaktowe :

a)   

telefonicznie: 58-5623180

b)   

drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

c)   

osobiście w  biurze  P.U.W.STOLMEX-Łojewscy Spółka Jawna  83-200 Starogard Gd przy ul. Sucharskiego 50        

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com